Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı çalışanları tarafından Üniversitemiz Genel Sekreterliği işbirliğinde 11 ve 12 Temmuz 2018 tarihlerinde Beytepe Yerleşkesinde çalışan güvenlik görevlilerimiz için "Sağlıklı Yaşam" konulu eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitimler iki gün boyunca ve üç farklı zaman diliminde tamamlanmıştır.
Anı fotoğrafı için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı çalışanları tarafından, Ankara/Çankaya - Turhan Feyzioğlu İlkokulu'nda 11 Mayıs 2018 Cuma günü 4. sınıf öğrencilerine yönelik "Sağlıklı Beslenme" konulu eğitim gerçekleştirilmiştir.
Eğitim ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız...
Eğitim ile ilgili fotoğraflara ulaşmak için lütfen tıklayınız...
Sunum slaytları için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından "30. Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi" 8 Ocak ve 18 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlemiştir.
Bilgi notu için tıklayınız...
Kapanış fotoğrafı için tıklayınız...
Afiş için lütfen tıklayınız...
Modül tarihleri ve içerik başlıkları için lütfen tıklayınız...
Dördüncü Modül tarihleri ve ayrıntılı program için lütfen tıklayınız...
Dördüncü Modül katkı sunan eğiticiler ve katkı sundukları alanların listesi için lütfen tıklayınız...
Dördüncü Modül katılımcı listesi için lütfen tıklayınız...
Üçüncü Modül tarihleri ve ayrıntılı program için lütfen tıklayınız...
Üçüncü Modül katkı sunan eğiticiler ve katkı sundukları alanların listesi için lütfen tıklayınız...
Üçüncü Modül katılımcı listesi için lütfen tıklayınız...
İkinci Modül tarihleri ve ayrıntılı program için lütfen tıklayınız...
İkinci Modül katkı sunan eğiticiler ve katkı sundukları alanların listesi için lütfen tıklayınız...
İkinci Modül katılımcı listesi için lütfen tıklayınız...
Birinci Modül tarihleri ve ayrıntılı program için lütfen tıklayınız...
Birinci Modül katkı sunan eğiticiler ve katkı sundukları alanların listesi için lütfen tıklayınız...
Birinci Modül katılımcı listesi için lütfen tıklayınız...
Eğitim Becerileri Eğitimi tarihleri ve ayrıntılı program için lütfen tıklayınız...
Eğitim Becerileri Eğitimi katılımcı listesi için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
"Kronik Böbrek Hastalığı ve Çalışma Hayatı, Doç. Dr. Tolga YILDIRIM"
İzlemek için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen "Tıpta Halk Sağlığı Uzmanlığı ve Kariyer Etkinliği" kapsamında Uzm. Dr. Fehminaz TEMEL (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü) "Sağlık Bakanlığı'nda Halk Sağlığı Uzmanı Olmak", Uzm. Dr. Didem DAYMAZ (Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü) "İlde Halk Sağlığı Uzmanı Olmak" ve Uzm. Dr. Özge YAVUZ SARI (Etimesgut İlçe Sağlık Müdürlüğü) "İlçede Halk Sağlığı Uzmanı Olmak" adlı konferansları sunmuşlardır. Konferans afişi için lütfen tıklayınız...
Dr. Didem Daymaz'ın sunusu için lütfen tıklayınız...
Dr. Fehminaz Temel'in sunusu için lütfen tıklayınız...
Dr. Özge Yavuz Sarı'nın sunusu için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
"Romatolojik Hastalıkların Çalışma Hayatına Etkileri, Doç. Dr. Ömer KARADAĞ"
İzlemek için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
"Hareket Hastalıkları ve Çalışma Hayatı, Yrd. Doç. Dr. Gül YALÇIN"
İzlemek için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
"Sağlıkta Kamu-Özel İşbirlikleri: Şehir Hastaneleri Örneği, Prof. Dr. Uğur EMEK"
İzlemek için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
"Sağlık Sektöründe İş Stresi, Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN"
İzlemek için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
"Periyodik Sağlık Taramaları, Yrd. Doç. Dr. Nursel ÇALIK BAŞARAN"
İzlemek için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
"Çevre Sağlığı Araştırmaları, Prof. Dr. Çağatay GÜLER"
İzlemek için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
"Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde İşyeri Hekimliği, Dr. Kadir ATLI"
Konferansı izlemek için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Halk Sağlığı Konferans Serisi
"Dünden Bugüne Sağlık Bakanlığı Yapılanması, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz"
İzlemek için lütfen tıklayınız...
Sunum için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından Üniversitemiz yönetim birimlerinin de katkısıyla Sıhhiye yerleşkesinde güvenlik görevlisi olarak çalışanlara yönelik Sağlıklı Yaşam konulu eğitim etkinliği 15 Aralık 2017 ve 19 Ocak 2018 tarihlerinde düzenlenmiştir. Eğitime toplam 133 kişi katılmıştır. Eğitimler Beytepe Yerleşkesi çalışanlarına yönelik olarak sürdürülecektir.
Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...
Birinci ders sunumu için lütfen tıklayınız...
İkinci ders sunumu için lütfen tıklayınız...
Broşürler için lütfen tıklayınız...

Prof. Dr. Çağatay Güler Emeklilik Töreni, 5 Ocak 2018
Etkinlik fotoğrafları için lütfen tıklayınız...
Tören video 1 için lütfen tıklayınız
Tören video 2 için lütfen tıklayınız
Tören video 3 için lütfen tıklayınız

16 Kasım 2017 tarihinde Toplum Sağlığı Açısından Türkiye'de Mülteciler Toplantısı yapılmıştır.
Etkinlik fotoğrafları için lütfen tıklayınız...
Tören video 1 için lütfen tıklayınız
Tören video 2 için lütfen tıklayınız
Tören video 3 için lütfen tıklayınız
Tören video 4 için lütfen tıklayınız
Tören video 5 için lütfen tıklayınız

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
"Tarihte Görülen Bulaşıcı Hastalık Salgınlarından Alınan Dersler, Prof. Dr. Levent AKIN"
Konferans videosu için lütfen tıklayınız...
Konferansın sunumu için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türk Tabipleri Birliği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen Prof. Dr. Nusret Fişek Anma Etkinliği 3 Kasım 2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonunda gerçekleştirilmiştir.
Etkinlik fotoğrafları için lütfen tıklayınız...
Etkinlik videoları için lütfen tıklayınız video 1 video 2

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
"Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunma ve Kontrol, Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU"
Konferans videosu için lütfen tıklayınız...

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu çalışmaları 25.12.2017 tarihinde 10.00-11.00 arasında Yeterlik Yürütme Kurulu (YYK) Başkanı Prof. Dr. Ferda Özyurda ve YYK üyesi Prof. Dr. Dilek Aslan tarafından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim elemanları ve tıpta uzmanlık öğrencileri ile paylaşılmıştır.
Bilgi notu ve fotoğraf için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
"Seramik İşçilerinde Gözlenen Sağlık Sorunları, Prof. Dr. Nurşen BAŞARAN"
Konferans videosu için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Halk Sağlığı Konferans Serisi
"Toplum Sağlığı için Sosyal Sorumluluklar, Prof. Dr. Dilek Aslan"
Konferans videosu için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından "Toplum Sağlığı Açısından Türkiye'de Mülteciler" konulu toplantı 16 Kasım 2017 tarihinde düzenlenmiştir.
Etkinlik afişi için lütfen tıklayınız...
Etkinlik programı için lütfen tıklayınız...

19 Aralık 2017 tarihinde Ankara Tevfik Fikret Okulları 6. sınıf öğrencilerine yönelik "büyüme, gelişme" konulu seminer sunumu yapılmıştır.
Bilgi notu için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından, HİSAM işbirliği ile sürdürülen haftalık İş ve Meslek Hastalıkları Seminer Programı kapsamında, Uzm. Dr. Murat BÜYÜKŞEKERCİ, 30.11.2017 tarihinde (Perşembe Günü) saat 12:30-13:20 arasında Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Prof. Dr. Nusret Fişek Salonu'nda "Ağır metal toksikasyonu ve şelasyon tedavisi" adlı konferansı verecektir.
Konferans videosu için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türk Tabipleri Birliği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen Prof. Dr. Nusret Fişek Anma Etkinliği 3 Kasım 2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonunda gerçekleştirilmiştir.
Etkinlik fotoğrafları için lütfen tıklayınız...
Etkinlik videoları için lütfen tıklayınız video 1 video 2

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Halk Sağlığı Konferans Serisi
"Şehir Hastaneleri ve Kamu Özel Ortaklığı, Op. Dr. Bayazıt İlhan"
Konferans videosu için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Afet Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi Konferans Serisi
"Van Erciş Depreminde Köpekle Arama Deneyimi, Tarkan Özvardar"
Konferans videosu için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
"İrlanda Meslek Hastalıkları Sistemi, Uzm. Dr. Sultan Pınar ÇETİNTEPE"
Konferans videosu için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Halk Sağlığı Konferans Serisi
"Hacettepe'den Türkiye'ye Fenilketonüri Öyküsü, Prof. Dr. Ayşegül TOKATLI"
Konferans videosu için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş Sağlığı ve Güvenliği Konferans Serisi
"İkinci Basamakta Meslek Hastalığı Polikliniği Uygulamaları, Uzm. Dr. Mehmet Erdem ALAGÜNEY"
Konferans Videosu için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türk Tabipleri Birliği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen "Prof. Dr. Nusret Fişek Anma Etkinliği" 3 Kasım 2017 Cuma günü saat 13.30-17.00 arasında Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi R Salonunda gerçekleştirilmiştir.
Etkinlik afiş ve programı için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
"Geçmişten Günümüze Tüberküloz, Prof. Dr. Deniz KÖKSAL"
Konferans videosu için lütfen tıklayınız...
Sunum için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
"Medya ve Halk Sağlığı, Prof. Dr. Çağatay GÜLER"
Konferans videosu için lütfen tıklayınız...

'Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampüsü'nde 10-14.07.2017 Tarihleri Arasında Bulunan Yetişkinlerin Sıcak Hava Dalgaları Hakkındaki Bazı Bilgi Ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi' anketinin doğru cevapları için lütfen tıklayınız...

'Kuğulu Parkı 10-14.07.2017 Tarihleri Arasında Ziyaret Eden Yetişkinlerin Orman Yangını Hakkındaki Bazı Bilgi Ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi' anketinin doğru cevapları için lütfen tıklayınız...

Uzmanlık Eğitimi Değerlendirme Dokümanı için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ve 9 Ocak 2017 tarihinde başlayan 29. Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitiminin birinci bölümü 3 Mart 2017 tarihinde, ikinci bölümü 24 Mart 2017 tarihinde, üçüncü bölümü 26 Nisan 2017 tarihinde ve dördüncü bölümü de 23 Mayıs 2017 tarihinde tamamlandı. Kursun tamamına ülkemizin farklı anabilim dallarından 11 uzmanlık eğitimi öğrencisi olmak üzere toplam 38 kişi katıldı. Kursa anabilim dalı öğretim üyelerinin yanı sıra farklı alanlarda ve kurumlarda çalışan öğretim üyelerinin ve uzmanların da katkıları oldu.
Afiş için lütfen tıklayınız...
Kurs anı fotoğrafı için lütfen tıklayınız...
Kursa ilişkin geri bildirimler için lütfen tıklayınız lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Halk Sağlığı Konferans Serisi
4 Mayıs 2017 Perşembe, 12:30-13:30
Alerji ve Meslek Hastalıkları, Prof. Dr. A. Fuat Kalyoncu
Video için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Halk Sağlığı Konferans Serisi
17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:30-15:00
Küresel Kanser Kontrolü, Prof. Dr. Tezer KUTLUK
Video için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Konferans Serisi
13 Nisan 2017 Perşembe, 12:30-13:20
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun Meslek Hastalıkları Konusunda Faaliyetleri, Dr. Ahmet ÖZLÜ
Video için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
03 Nisan 2017 Pazartesi, 13:30-15:00
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Hizmetleri, Dr. Cemal Ayazoğlu
Afiş için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencileri, Halk Sağlığı Stajı saha çalışmaları kapsamında Pursaklar Toplum Sağlığı Merkezi'nde 17.03.2017 tarihinde görevli sağlık çalışanlarına yönelik "Adölesan Sağlığı ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı" konulu eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Pursaklar 1 grubundan Int. Dr. Göktürk KARATAŞ sunumu yapmıştır. Sunumu Toplum Sağlığı Merkezi'nin yönetici ve çalışanları dinlemiştir. Sunum sonrasında katılımcıların soruları ve katkıları alınmıştır.
Bilgi ve fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
"Çocuk İzlem Merkezi, Prof. Dr. Betül ULUKOL"
Video için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
"Tıpta Halk Sağlığı Uzmanlığı ve Gelecek Öngörüleri/Seçenekleri, Prof. Dr. Dilek ASLAN"
Konferans videosu için lütfen tıklayınız...
Sunum için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencileri, Halk Sağlığı Stajı saha çalışmaları kapsamında Keçiören Toplum Sağlığı Merkezi'nde 19.01.2017 ve 02.02.2017 tarihinde Keçiören Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli sağlık çalışanlarına yönelik "Akılcı İlaç Kullanımı" konulu eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Keçiören 1 grubundan Int. Dr. Berşan ÖZCAN ve Keçiören 2 grubundan Int. Dr. Huriye Gamze DURU sunumu yapılmışlardır. Sunumu Toplum Sağlığı Merkezi'nin yönetici ve çalışanları dinlemiştir. Sunum sonrasında katılımcıların soruları ve katkıları alınmıştır.
Bilgi ve fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 29. Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programı kapsamında 24.1.2016 tarihinde saat 13:30-17:00 arasında Altındağ Toplum Sağlığı Merkezi, Altındağ Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Altındağ 4 no'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Bilgi ve fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 29. Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programı kapsamında 25.1.2016 tarihinde saat 9:00-12:00 arasında Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Bilgi ve fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencileri, Halk Sağlığı Stajı saha çalışmaları kapsamında Keçiören Toplum Sağlığı Merkezi'nde 04.01.2017-05.01.2017 tarihlerinde KEÇMEK 'te eğitim alanlara ve Keçiören Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli sağlık çalışanlarına yönelik VEREM, KANSER, SAĞLAM ÇOCUK İZLEMİ ve BULAŞI HASTALIKLARIN BİLDİRİMİ konulu eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Keçiören 2 grubundan Int. Dr. Yunus UĞURLU , Int. Dr. Onur Can ZAİM ve Int. Dr. Gülşah Nazife BAŞ , Int. Dr. Ozan HAKVERDİ , Int. Dr. Tansu Eda TOPALOĞLU tarafından sunumlar yapılmıştır. Sunumu Toplum Sağlığı Merkezi'nin yönetici ve çalışanları ile Keçmek 'te eğitim alanlar ve çalışanları dinlemiştir. Sunum sonrasında katılımcıların soruları ve katkıları alınmıştır.
Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Çocuk Sağlığı İzlemi, Prof. Dr. Elif ÖZMERT
Konferans videosu için lütfen tıklayınız...
Sunum için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencileri, Halk Sağlığı Stajı saha çalışmaları kapsamında Altındağ Toplum Sağlığı Merkezi'nde 24.11.2016 tarihinde sağlık çalışanlarına yönelik DİYABET(ŞEKER HASTALIĞI) konulu eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Sunum Altındağ 1 grubundan Int. Dr. Aslıhan UTLU tarafından yapılmıştır. Sunumu Toplum Sağlığı Merkezi'nin yönetici ve çalışanları dinlemiştir. Sunum sonrasında katılımcıların soruları ve katkıları alınmıştır.
Bilgi için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencileri, Halk Sağlığı Stajı saha çalışmaları kapsamında Pursaklar Toplum Sağlığı Merkezi'nde 08.10.2016-10.10.2016 tarihleri arasında sağlık çalışanlarına yönelik HİPERTANSİYON, KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI ve AKILCI İLAÇ KULLANIMI konulu eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Pursaklar 2 grubundan Int. Dr. Hasan KUZU, Int.Dr.Mert Hamza ÖZBİLEN ve Int. Dr. Oğuz Kaan YALÇINKAYA tarafından sunumlar yapılmıştır. Sunumu Toplum Sağlığı Merkezi'nin yönetici ve çalışanları dinlemiştir. Sunum sonrasında katılımcıların soruları ve katkıları alınmıştır.
Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

Prof. Dr. Nusret Fişek Anma Etkinliği, 3 Kasım 2016
Açılış Töreni videosu için lütfen tıklayınız...
Prof. Dr. İskender Sayek "Topluma Dayalı Tıp Eğitimi" konferans videosu için lütfen tıklayınız...
"Topluma Dayalı Tıp Eğitimi" sunumu için lütfen tıklayınız...
Etkinlik fotoğrafları için lütfen tıklayınız...
Sergide sunulan posterler için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Çevre Sağlığı Konferans Serisi
"Hastanelerde İstilacı Aspergillozis (Çevre Sağlığı Sorunu Olarak)"
Video için lütfen tıklayınız...
Sunum için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencileri, Halk Sağlığı Stajı saha çalışmaları kapsamında Pursaklar Toplum Sağlığı Merkezi'nde 18.8.2016 tarihinde sağlık çalışanlarına yönelik EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK konulu eğitim faaliyetini gerçekleştirmişlerdir. Sunum Pursaklar 2 grubundan Int. Dr. Görkem BİLİM ve Int. Dr. Çağrı KÜÇÜKKAYIKÇI tarafından yapılmıştır. Sunumu Toplum Sağlığı Merkezi'nin yönetici ve çalışanlarının yanı sıra Pursaklar 1 ve Pursaklar 2 staj grupları da dinlemişlerdir. Sunum sonrasında katılımcıların soruları ve katkıları alınmıştır.
Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencileri, Halk Sağlığı Stajı saha çalışmaları kapsamında Altındağ Toplum Sağlığı Merkezi'nde 18.8.2016 tarihinde sağlık çalışanlarına yönelik DOĞUM ÖNCESİ BAKIM konulu eğitim faaliyetini gerçekleştirmişlerdir. Sunum Altındağ 2 grubundan Int. Dr. Eren ATALMIŞ tarafından yapılmıştır. Sunumu Toplum Sağlığı Merkezi'nin yönetici ve çalışanlarının yanı sıra Altındağ 2 staj grubu üyeleri de dinlemiştir. Sunum sonrasında katılımcıların soruları ve katkıları alınmıştır.
Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ve 18 Ocak 2016 tarihinde başlayan 28. Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitiminin birinci bölümü 11 Mart 2016 tarihinde, ikinci bölümü 1 Nisan 2016 tarihinde, üçüncü bölümü 4 Mayıs 2016 tarihinde ve dördüncü bölümü de 27 Mayıs 2016 tarihinde tamamlandı.
Kursun tamamına ülkemizin farklı anabilim dallarından 33 uzmanlık eğitimi öğrencisi katıldı. Kurs kapsamında tütün kontrolü ve sigara bağımlılığı tedavisi eğitimi ve eğitim becerileri kursu gibi blok yapılan eğitimler de yer aldı.
Afiş için lütfen tıklayınız...
Program için lütfen tıklayınız...
Eğiticiler ve katkı sundukları alan için lütfen tıklayınız...
Katılımcılar için tıklayınız lütfen tıklayınız....
Kapanış fotoğrafları için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı çalışanları tarafından 22.4.2016 tarihinde saat 9:30-10:45 arasında Altındağ Cumhuriyet İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencilerine SAĞLIKLI YAŞAM ve HASTALIKLARDAN KORUNMA hakkında bilgiler aktarıldı.
Sunuma ulaşmak için lütfen tıklayınız...
Fotoğraflara ulaşmak için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim elemanları, Üniversitemiz ve Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları arasındaki işbirliği protokolüne dayanarak okulun 6. sınıf öğrencilerine yönelik "büyüme, gelişme" konulu seminer sunumlarının ikincisini 30 Mart 2016 tarihinde tamamladılar. Eğitimler sırasında 6 araştırma görevlisi aynı anda beş farklı sınıfta, anabilim dalında çalışan öğretim üyeleri danışmanlığında hazırladıkları sunum içeriğini öğrencilere aktardılar. Eğitimlere öğrencilerin ilgisi oldukça yoğun oldu. Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Dönem VI öğrencilerinin sürdürdükleri saha çalışmaları arasında topluma yönelik eğitim bulunmaktadır. Bu bağlamda, Pursaklar 1 ve Pursaklar 2 grupları öğrencileri Pursaklar Toplum Sağlığı Merkezi'nde Akılcı İlaç Kullanımı konusunda 15.3.2016 tarihinde eğitim vermişlerdir. Eğitim, grupları temsilen Int. Dr. Aslınur Avcı ve Int. Dr. Yasin Özpınar tarafından verilmiştir.Bilgi ve Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim elemanları 16.3.2016 tarihinde Keçiören 1 ve Keçiören 2 grupları öğrencilerini Keçiören Toplum Sağlığı Merkezi'nde ve İsmet Ayturan Aile Sağlığı Merkezi'nde ziyaret etmişlerdir. Ziyaret sırasında kurum yöneticileri ve hekimleri ile de görüşmeler yapılmış, geleceğe dair planlamalar hakkında da konuşulmuştur. Bilgi ve Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 28. Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programı kapsamında 25.1.2016 tarihinde saat 9:00-12:00 arasında Pursaklar Toplum Sağlığı Merkezi ve Pursaklar Merkez Aile Sağlığı Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Bilgi ve fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 28. Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programı kapsamında 22.1.2016 tarihinde saat 9:00-12:00 arasında Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Bilgi ve fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi ve Tevfik Fikret Okulları arasında işbirliği protokolü 22.12.2015 tarihinde imzalanmıştır. Üniversitemiz adına Protokolü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı yürütecektir.
Protokole ulaşmak için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI öğrencileri, Halk Sağlığı Stajı saha çalışmaları kapsamında Pursaklar Toplum Sağlığı Merkezi'nde toplum eğitimi faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir. Anabilim Dalı çalışanları tarafından hazırlanan sunum setlerinden yararlanılarak 23.12.2015 tarihinde KOAH konusunda halka yönelik eğitim verilmiştir. Son sınıf öğrencileri 24-25 Aralık 2015 tarihlerinde Pursaklar Belediyesi Dede-Torun Evleri'nde Pursaklar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen genel sağlık taramaları ve danışmanlık çalışmalarına da katılmışlardır.
Toplum eğitimi etkinliği fotoğrafları için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencileri, Halk Sağlığı Stajı saha çalışmaları kapsamında Pursaklar Toplum Sağlığı Merkezi ve Pursaklar Merkez Aile Sağlığı Merkezi'nde toplum eğitimi faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir. Anabilim Dalı çalışanları tarafından hazırlanan sunum setlerinden yararlanılarak diyabet, hipertansiyon ve hareketli yaşam konularında eğitimler verilmiştir.
Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından 25.11.2015 tarihinde Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıflara "Okul Sağlığı" ve "Tütün Kontrolü" konularında eğitim verilmiştir.
Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı araştırma görevlisi Dr.Gülnaz Ulusoy, 18.11.2015 tarihinde Halk Sağlığı uzmanı oldu.

"Prof. Dr. Nusret Fişek Anma Etkinlikleri - 3 Kasım 2015"
Halk Sağlığı Önderi Prof. Dr. Nusret H. Fişek Ölümünün 25. ve Doğumunun 101. Yıldönümünde Anıldı.
Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

"Doğumunun 194. Yılında Çok Yönlü Bir Tıp İnsanı: RUDOLF VIRCHOW"
Adlı sergi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi binası giriş katında 13-15 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenmiştir.
Bilgi için lütfen tıklayınız...
Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından 20-24 Temmuz 2015 tarihlerinde "VETERİNER EPİDEMİYOLOJİSİ KURSU" düzenlenmiştir.
Bilgi için lütfen tıklayınız...

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından 16 Haziran 2015 Salı günü "HALK SAĞLIĞI UYGULAMALARINDA VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN ROLÜ" Sempozyumu düzenlenmiştir.
Sempozyum Sonuç (Özet) Raporu için lütfen tıklayınız...
Sunumlar için lütfen tıklayınız...
Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim elemanları, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (BÜTF) Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nın 15 Haziran 2015 tarihinde ev sahipliğini yaptığı "Ankara'da bulunan Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalları" toplantısına katılmışlardır. Toplantı organizasyonu için BÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Akın şahsında bütün emeği geçenlere teşekkür ederiz.
Fotoğraf için lütfen tıklayınız...

Ulubey Kadın Sağlığı Danışmanlık Birimi açılışı 15 Haziran 2015 tarihinde yapılmıştır.
Bilgi için lütfen tıklayınız...
Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı baş asistanları Dr. Gülnaz Ulusoy, Dr. Evren Kibar ve Dr. Metin Pişkin, görevlerini 1.6.2015 tarihinde Dr. Özge Yavuz-Sarı, Dr. Müsenna Arslanyılmaz ve Dr. Ekin Koç'a devretmişlerdir.
Fotoğraf için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından 21 Nisan 2015 tarihinde "BÜYÜYEN BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU: ÇOCUK GÜVENLİĞİ" sempozyumu düzenlenmiştir.
Sunumlar için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı çalışanları tarafından Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı işbirliğinde Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkelerinde gıda hizmetlerinde çalışanlar için hazırlanan GIDA ALANINDA ÇALIŞANLARA YÖNELİK GENEL SAĞLIK ve HİJYEN YAKLAŞIMLARI başlıklı kitapçığın basımı Hacettepe Üniversitesi Yayını olarak (ISBN=978-975-491-401-6) tamamlanmıştır.
Kitap görseli için lütfen tıklayınız...

Anabilim Dalımız tarafından 7 Nisan Dünya Sağlık Günü Nedeniyle 6 Nisan 2015 Pazartesi günü "Gıda Güvenliği" Konulu Panel düzenlenmiştir.
Öğr. Gör. Dr. Tülay Bağcı Bosi'nin sunumu için lütfen tıklayınız...
Prof. Dr. Terken Baydar'ın sunumu için lütfen tıklayınız...
Dr. Neslihan Alper'in sunumu için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunlarının Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ortaklaşa düzenlediği "TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ve KADIN SAĞLIĞI AÇISINDAN BİN YIL KALKINMA HEDEFLERİ'NİN NERESİNDEYİZ ?" adlı sempozyum 20 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirildi.
Sunumlar için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim elemanları, Ankara Tevfik Fikret Okulları 6. sınıf öğrencilerine yönelik "büyüme, gelişme" konulu seminer sunumlarını 19 Mart 2015 tarihinde tamamladılar. Eğitimler sırasında 10 araştırma görevlisi aynı anda beş farklı sınıfta, anabilim dalında çalışan bir öğretim üyesi danışmanlığında hazırladıkları sunum içeriğini öğrencilere aktardılar. Eğitimlere öğrencilerin ilgisi oldukça yoğun oldu. Seminer sonrasında yapılan görüşme sırasında geleceğe yönelik işbirliği yapılabilecek konular üzerinde konuşuldu.
Fotoğraf için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı çalışanları Sn. Arife Akbilek ve Sn. Osman Bircan'a verdikleri değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz...
Fotoğrafa ulaşmak için lütfen tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Altıntaş, öğretim üyeleri Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış, Doç. Dr. Nüket Paksoy Erbaydar ve Arş. Gör. Dr. Evren Kibar Ankara Halk Sağlığı Müdürü Dr. Rahmi Acar'ın makamına 17.02.2015 tarihinde kutlama ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyaret sırasında Anabilim Dalımız ve Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarının işbirliği ile Pursaklar TSM bölgesinde yapılan bir araştırmanın sonuçları da paylaşılmıştır.
Fotoğraf için lütfen tıklayınız...

 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı çalışmaları kapsamında, Prof. Dr. Banu ÇAKIR tarafından araştırma görevlileri meslektaşlarımıza yönelik olarak yürütülmüş olan EPİDEMİYOLOJİ KIŞ OKULU: ELEŞTİREL MAKALE DEĞERLENDİRME eğitimi 13.2.2015 tarihinde tamamlanmıştır.
  Fotoğraf için lütfen tıklayınız...
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Altıntaş ve anabilim dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Banu Çakır ve Prof. Dr. Dilek Aslan Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Enstitü Müdürü Dr. Özhan Türkyılmaz'ın ve Enstitü'de görev yapan Dr. Ahmet Deniz'in evsahipliğinde gerçekleşen ziyarette işbirliği yapılabilecek konular hakkında paylaşımda bulunuldu.
  Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

  "Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Hacettepe Üniversitesi arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak çalışmalar hakkında işbirliği protokolü" imzalanmıştır. Bu protokolün yürütülmesinden sorumlu birilmler;
  THSK adına Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı,
  Hacettepe Üniversitesi adına Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı başkanlığıdır.

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda, 10.10.2014 tarihinde Halk Sağlığı Uzmanlık eğitimini tamamlayan Uzm. Dr. Baki Can METİN, 14.12.2014 tarihinde yapılan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında, sınava girenler arasında ilk sırayı alarak başarılı olmuştur. Meslektaşımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı çalışanları, anabilim dalımız araştırma görevlisi Dr. Baki Can METİN'in 10.10.2014 tarihinde Halk Sağlığı Uzmanı unvanını alması nedeniyle 24.12.2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Öğretim Üyeleri Lokalinde bir araya geldiler.

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı baş asistanları ve araştırma görevlileri çalışmalarından sorumlu öğretim üyesi, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde rotasyon yapan araştırma görevlisi meslektaşlarını 11.12.2014 tarihinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Halk Sağlığı Müdürlüğü Birimlerinden Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şubesi, Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesi, Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Diğer Maddelerle Mücadele Şubelerinin değerli çalışanları ile anabilim dalımızdan uzmanlık ve yan dal uzmanlığı almış olan değerli meslektaşlarımızla görüşmeler yapıldı.
  Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ev Sahipliğinde Ankara Halk Sağlığı Anabilim Dalları Buluşması Yapıldı.
  Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

  "Faculty of Public Health Univeritas Indonesia" temsilcileri Hacettepe Üniversitesi ziyaretleri kapsamında Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı temsilcileri ile bir araya geldiler.
  Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

  Doğumunun 100. Ölümünün 24. Yıldönümünde Prof. Dr. Nusret H. Fişek anıldı.
  Etkinlik programı için lütfen tıklayınız...
  Konferans duyurusu için lütfen tıklayınız...
  Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2014-2015 akademik yılı açılış yemeği 10.10.2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Prof. Dr. Nusret Fişek salonunda yapıldı.
  Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı araştırma görevlisi Dr. Baki Can Metin, 10.10.2014 tarihinde halk sağlığı uzmanı oldu.
  Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

  “Afet ve Acil Durumlarda İlk Yardımın Önemi” temalı 5. Ulusal İlk Yardım Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi ve Türk Kızılayı tarafından Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi Kırmızı Salonda 18 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Devamı için lütfen tıklayınız...

  Sempozyum afişi için lütfen tıklayınız...

  Sempozyum Düzenleme Kurulu için lütfen tıklayınız...

  Sempozyum programı için lütfen tıklayınız...

  Fotoğraflar için lütfen tıklayınız...

  Sunumlar için lütfen tıklayınız...

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ KURSLARI, dördüncü bölümün 20.6.2014 tarihinde tamamlanmasıyla son buldu.

  5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından 5.6.2014 tarihinde ÇEVRE, İNSAN ve TOPLUM konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Çağatay GÜLER katıldı. Devamı için lütfen tıklayınız...

  31 Mayıs “Tütünsüz Bir Dünya Günü” nedeniyle, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı işbirliği ile 29 Mayıs 2014 Perşembe günü “Tütün Kontrolünde Sağlık ve Hukuk İşbirliği” isimli panel gerçekleştirilmiştir. Devamı için lütfen tıklayınız...

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı araştırma görevlisi Dr. Burcu Küçük Biçer uzmanlık eğitimini tamamlayarak Halk Sağlığı Uzmanı ve Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak Çevre Sağlığı Yan Dal Uzmanı olmuştur. Anabilim dalı çalışanlarımız, her iki meslektaşımız için 14.5.2014 tarihinde düzenlenen “güle güle” yemeğinde kendileri ile bir araya gelmiştir. Devamı için lütfen tıklayınız...

  2-20 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılan kursun bu bölümünde Sağlık Eğitimi, Sağlığın Geliştirilmesi, Yaralanmalar ve Şiddetin Önlenmesi, Toplum Ruh Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, İlkyardım Eğitimi ve Tütün Kontrolü konuları yer almıştır. Kursun son haftasında Eğitici Eğitimi Kursu da yer almış olup kursu başarı ile tamamlayan araştırma görevlileri sertifika almaya hak kazanmışlardır.

 • 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından 5.6.2014 tarihinde ÇEVRE, İNSAN ve TOPLUM konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Çağatay GÜLER katıldı
 • Cahiers de sociologie et de demographie medicales dergisinin Ekim - Aralık 2010 sayısı, Türkiye'de sağlık insan gücü konusuna ayrılmıştır.
  Health human care resource availibity : The impact on health in Turkey
  Cah.Socio.Demo.Med. (4) 2010
  Editör : Prof.Dr.Zafer Öztek, Doç.Dr. Sarp Üner