YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) ÇERÇEVESİNDE ANABİLİM DALIMIZIN YER ALDIĞI GÖREVLER

COVID-19 Hastalığı İle İlgili Kurullarda Görev Alan Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu: Prof. Dr. Levent Akın
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği COVID-19 Mülteciler Çalışma Grubu: Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış faaliyetleri için lütfen tıklayınız.
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği COVID-19 Görev Grubu: Prof. Dr. Dilek Aslan faaliyetleri için lütfen tıklayınız.
Türk Tabipleri Birliği COVID – 19 İzleme Grubu: Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz faaliyetleri için lütfen tıklayınız.
Öğr. Gör. Dr. Özge Yavuz Sarı koordinasyonunda yapılan eğitim çalışmaları için lütfen tıklayınız.

Anabilim Dalımız uzmanlarının, ana ve yan dal tıpta uzmanlık öğrencilerinin Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Pandemi Planı çerçevesinde görev aldıkları birimler
İlk Değerlendirme Alanında Görev Alanların Listesi İçin için lütfen tıklayınız.
Ön Triyaj Alanında Görev Alanların Listesi İçin lütfen tıklayınız.
İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniğinde (COVID-19 için sağlık çalışanı başvuru noktası) Görev Alanların Listesi İçin lütfen tıklayınız.
Hastane İçi Filyasyon Ekibinde Görev Alanların Listesi İçin lütfen tıklayınız.
Hastanemizin Covid-19 Alanlarında Hizmet Veren Anabilim Dalları Listesi lütfen tıklayınız.

halksagligi@hacettepe.edu.tr