DOÇ. DR. AYŞE TÜLAY BAĞCI BOSİ
Geri Dön

Ayşe Tülay Bağcı Bosi

Tel: 312 - 305 15 90
  312 - 324 39 75
Belgeç (faks): 312 - 311 00 72
E-posta: tulayb@hacettepe.edu.tr

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümünden 1983 yılında mezun oldu. 1986 yılında HÜ. Sağlık Bilimleri Ens. Beslenme ve Gıda Bilimleri alanında Yüksek Lisansını tamamladı. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1993’te Halk Sağlığı alanında Doktora derecesini aldı. 1992 yılında Prof.Dr. Ayşe Baysal Beslenme Bilimi Birincilik ödülünü aldı. 1996’da Epidemiyoloji alanında Yüksek Lisansını tamamladı. Mayıs-Temmuz 2002 tarihlerinde “Anne Sütünün Teşviki ve Uluslararası Mama Code’unun Tanıtımı” konularında Hollanda WEMOS kuruluşunda gözlemci ve egitici olarak; Eylül-Kasım 2003 tarihlerinde, Atina Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hijyen ve Epidemiyoloji Bölümünde gözlemci olarak çalışmalarda bulundu. Pek çok projede, Proje yürütücü yardımcılığı ve asistanlığı yapmış olup, halen SMS Turkey: Harnessing the power of TXT messaging to promote smoking cessation” projesinde Co-investigator olarak görev yapmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI: Beslenme ve Diyet, Beslenmeden Kaynaklanan Hastalıklar ve Yükü, Beslenme Kaynaklı Kronik Hastalıkların Önlenmesi, Toplumda Görülen Beslenme Hastalıklarını Önleme Müdahale Yöntemleri, Toplum Beslenmesi, Halk Sağlığı, Epidemiyoloji-Araştırma Yöntemleri, Beslenme Hastalıkları Epidemiyolojisi, Antropometri, Gıda Sağlığı ve Güvenliği

Kapsamlı özgeçmiş ve yayınları için tıklayınız...