ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR.ÖZGE ÇAMAN
Geri Dön

 

Tel: 312 - 305 15 90
  312 - 324 39 75
Belge (faks): 312 - 311 00 72
E-posta:  

 

Dr.Özge Çaman, tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde, halk sağlığı yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlamıştır. 2010 yılında Erasmus Bursu ile İsveç Lund Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Araştırma Merkezi’nde çalışmıştır. Halen Londra Üniversitesi, London School of Hygiene and Tropical Medicine Uluslararası Programları kapsamında sağlığı geliştirme yüksek lisans programına devam etmektedir.

Dr.Çaman, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve 2000 yılından beri UNFPA, UNICEF, UNAIDS, UNHCR ve Dünya Sağlık Örgütü’nün çeşitli ulusal ve uluslararası projelerinde danışman olarak görev almaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI:Sosyal tıp, sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi, savunmasız ve marjinal grupların sağlığı, toplum ruh sağlığı, sağlık hizmetlerine erişim, sağlık hizmetlerinde toplum katılımlı ve niteliksel araştırmalar

 

Dr.Ozge Caman has earned her medical degree at Istanbul University, and her MSc and PhD Degrees in Public Health at Hacettepe University, Institute of Health Sciences. In 2010, she worked under the Erasmus Programme at Lund University, Faculty of Medicine, Center for Primary Health Care Research. She continues her studies in the health promotion area at the London School of Hygiene and Tropical Medicine through the University of London International Programmes.

Dr.Caman currently works as a faculty member at Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Public Health. She also has been working as a consultant for UNICEF, UNFPA, UNAIDS, UNHCR and WHO in different national and international projects since 2000.

Main interests: Social medicine, health promotion and health education, vulnerable and marginalized groups, community mental health, access to health care, community participatory and qualitative research in health services.