PROF.DR.BAHAR GÜÇİZ DOĞAN
Geri Dön

Özgeçmiş Bilgileri

Güncellenme tarihi: 08/12/2014

1.       Kişisel bilgiler

Ad ve soyad:

Bahar GÜÇİZ DOĞAN

Ünvan:

Prof. Dr.

Doğum yılı:

1959

Doğum yeri:

Samsun

e-posta adresi:

bdogan@hacettepe.edu.tr

 

2.       Kurumsal bilgiler

Yıl

Kurum

Görev

Ocak 1982-Eylül 1983

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Metabolizma Bölümü

Araştırmacı

Eylül 1983-Şubat 1987

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Araştırmacı

Şubat 1987-Temmuz 1993

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda görevlendirme ile)

Araştırma Görevlisi

Temmuz 1993-Mart 1998

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

Mart 1998–Haziran 2001

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Doç. Dr. (Öğretim Görevlisi)

Haziran 2001-Temmuz 2006

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda görevlendirme ile)

Doç. Dr. (Öğretim Üyesi)

Temmuz 2006 -

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda görevlendirme ile)

Prof. Dr. (Öğretim Üyesi)

 


 

 

3.       Eğitim bilgileri

Yıl

Kurum

Derece

1980

Hacettepe Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

Lisans

1983

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aile Sağlığı Bölümü

Bilim Uzmanlığı

1983

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bölümü

Denver I Gelişimsel Tarama Testi Testör Sertifikası

1984

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Eğitim Sertifikası (Pedagojik Formasyon)

1987

"Aile Planlamasının Psiko-sosyal Boyutları" ve "Doğurganlığın Sosyolojik ve Antropolojik Boyutları" Seminerleri, Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Sertifika

1993

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Epidemiyoloji Doktora Programı

Doktora

1993

"International EIS Course in Epidemiology", The School of Public Health, Emory Univ. & The Centres for Disease Control and Prevention

Sertifika

1993

"Self-Study Course in Principles of Epidemiology", Emory Univ. School of Public Health & U.S. Dept. of Health and Human Service, Centres for Disease Control and Prevention

Sertifika

2000

"Graduate Summer Session in Epidemiology", The Univ. of Michigan, Sch. of Public Health, Dept. of Epidemiology

Sertifika

2001

"Eğitim Becerileri Semineri", Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sertifika

2004

Medical Abortion Training Seminar

Sertifika

2006

Research Training Course in Sexual Health

Sertifika

 

 

4.       Yöneticilikle ilgili görevleri

Görevin adı

Kurum

Görevin süresi

Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü

25.03.2008 – 29.08.2011

Yazı İşleri Müdürü

Toplum Hekimliği Bülteni

2012 –

Müdür Yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü

13.09.2012 - 24.06.2013

Epidemiyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü

04.03.2013 -

Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Erken Çocukluk Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

03.04.2013 -

Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Araştırma ve Uygulama Merkezi

19.12.2013 -

Denetmen

European Association of Dental Public Health

15.11.2013 -

 

5.       Başlıca çalışma alanları

ü  Epidemiyoloji eğitimi; epidemiyolojik araştırma planlama, uygulama, analiz ve raporlama (danışmanlık ve uygulama)

ü  Toplum ağız diş sağlığı, saha araştırmaları

ü  Çocuk ve ergen sağlığı

ü  Kadın sağlığı

 

6.       Seçilmiş eğitim/öğretim faaliyetleri

ü  Epidemiyolojinin Temel İlke ve Yöntemleri HEP602), Epidemiyoloji Yüksek Lisans Programı

ü  Araştırma Planlama ve Uygulama (HEP603), Epidemiyoloji Yüksek Lisans Programı

ü  Epidemiyolojide Seminer (HEP601), Epidemiyoloji Yüksek Lisans Programı

ü  Özel Konular (HEP600), Epidemiyoloji Yüksek Lisans Programı (Tez danışmanlığı)

ü  Epidemiyolojide Seminer (HEP701), Epidemiyoloji Doktora Programı

ü  Özel Konular (HEP700), Epidemiyoloji Doktora Programı (Tez danışmanlığı)

ü  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencilerine Kırsal Hekimlik Stajı Danışmanlığı

ü  Epidemiyoloji (HAS550), Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf

ü  Araştırma Planlama ve Uygulama (HAS551), Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf

ü  Toplum ve Sağlık (ÇGL319), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3. sınıf

 

7.       Seçilmiş projeler

ü  "Diyetleri SEKMAMA ile Desteklenmiş Çocuklarda Büyüme ve Gelişme" araştırması, 1981-1983.

ü  "Nevşehir, Çubuk ve Etimesgut'ta 15-49 Yaş Grubu Kadınlarda Ölüm Nedenleri Hakkında Bir Retrospektif Kohort Araştırması", 1984-1985.

ü  "Ankara'nın İki Bölgesinde Kontraseptif Kullanım Dinamikleri Araştırması", 1987-1990 (DSÖ destekli kollaboratif bir çalışma).

ü  " Bebek Ölüm Hızını Hesaplamada Kısa Yöntemler", 1989-1990. (UNICEF destekli)

ü  " Erzurum ve Van İlleri'nde Bebek Ölüm Hızınınve Akut Solunum Yolları Enfeksiyonu Ölüm Hızının Araştırılması", 1992-1993.

ü "Türkiye'de Kontraseptif Kullanım Dinamiklerinin İleri Analizi", 1995-1996. (1993 Turkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması ileri analizi)

ü "Sigara İçme Konusundaki Davranışlar ve Tutumlar Araştırması", 1996-1997. (IDRC destekli)

ü "Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Yasaya Uyum Düzeyi Araştırması", 1998-1999. (IDRC destekli)

ü "Erkeklerin Cinsel sağlık ve Aile Planlaması Konusundaki Görüşleri: Samsun İli'nde Bir Çalışma, 1998-2001. (DSÖ destekli)

ü "Gülveren Sağlık Ocağı Bölgesi'nde Kalp Hastalıkları Risk Faktörlerinin Azaltılması Projesi", 1999-2001 (AB projesi)

ü "Türkiye'de Kontraseptif Kullanım Dinamiklerinin İleri Analizi", 2000-2001. (1998 Turkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması ileri analizi)

ü "Tıbbi Düşüklerde Mifepriston - Misoprostol: Seçeneklerin Artırılması" projesi, 2004 – 2005. (Gynuity destekli)

ü "Türkiye Ağız Sağlığı Profili-2004", 2004-2006. (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi ve Sağlık Bakanlığı destekli)

ü "Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yaşam Tarzlarının ve Adolesan Dönem Konusundaki Bazı Bilgi ve Davranışlarının Belirlenmesi Araştırması", 2005-2006. (Uluslararası Çocuk Merkezi-ICC destekli)

ü "Türkiye'de Cinsel Yolla Bulaşan Önemli Enfeksiyonlar ve HIV ile İlgili Hizmet Araştırması", 2006-2007. (AB destekli)

ü Dokuz Eylül, Elazığ, Harran, Karadeniz Teknik, Kırıkkale, Kocaeli, Mersin, Osmangazi, Yüzüncü Yıl Üniversiteleri Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Adolesan Dönemi Konusundaki Bilgi ve Yaşam Tarzlarının Belirlenmesi Araştırması, 2008–2011. (Uluslararası Çocuk Merkezi-ICC destekli)

ü  "İlköğretim Çağı Çocuklarının Çevresel Kirleticiler İle Temas Durumları Ve Sağlık Göstergeleri İle Davranış Üzerine Etkileri", 2008- 2011. (TÜBİTAK Projesi).

ü  "Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi'ndeki Fakültelerde Okuyan Birinci Sınıf Öğrencilerinin Ağız-Diş Sağlığı Alışkanlıklarının Saptanması", 2008-2011 . (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi destekli)

ü  "Prenatal Dönemden Başlayarak 2 Yaşına Gelinceye Kadar Çocukların Evlerindeki İç Ortam Kirleticilerinin ve Bu Kirleticilerle Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Alerjik Yakınmalar Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", 2010-2014. (TÜBİTAK Projesi)

ü  "Hizmet Sağlayıcıların Tıbbi Düşük Konusundaki Görüş ve Algıları", 2010-2012. (DSÖ destekli)

ü  "İlköğretim Okulu 2. Sınıf Öğrencilerinde Farklı Periyotlarda %5'lik Flüorürlü Vernik  (Duraphat) Uygulamasının Diş Çürüğünü Önlemedeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 2014 - …. (GOLGATE destekli, devam ediyor)

 

 

8.       Seçilmiş yayınlar (en fazla 15 adet)

 

1.       Güçiz Doğan B, Enünlü T. "Contraceptive Practice In Turkey". In Contraception, Abortion and Maternal Health Services in Turkey. Results of Further Analysis of the 1993 Turkish Demographic and Health Survey, edited by Ayşe Akın, Münevver Bertan. Calverton, Maryland: Ministry of Health [Turkey] and Macro International Inc., 1996, pp. 67–90. SSCI (POPULATION INDEX)

2.       Bahar Özvarış Ş, Güçiz Doğan B, Akın A. "Male Involvement In Family Planning In Turkey". World Health Forum, 1998, Volume 19, Number 1, pp. 76–78. SSCI

3.       Tezcan S, Altıntaş H, Sönmez R, Akıncı A, Doğan B, Çakır B, Bilgin Y, Klör HU, Razum O. "Cardiovascular Risk Factor Levels in a Lower Middle-class Community in Ankara, Turkey". Tropical Medicine and International Health, July 2003, Volume 8, Number 7, pp. 660–667. SCI.

4.       Çağavi F, Akalan N, Çelik H, Gür D, Güçiz B. "Effect of Hydrophilic Coating on Microorganism Colonization in Silicone Tubing". Acta Neurochir (Wien) 2004, 146: 603–610. SCI

5.       Unluer S, Gokalp S, Dogan BG. Oral Health Status of the Elderly in a Residential Home in Turkey. Gerodontology, 2007 Mar, 24(1):22–9. SCI Expanded; Current Contents - Clinical Medicine

6.       Akın A, Dabash R, Dilbaz B, Aktün H, Dursun P, Gökkurt S, Aksan G, Doğan B, Winikoff B. Increasing Women's Choices in Medical Abortion: A Study of Misoprostol 400 µg Swallowed Immediately or Held Sublingually Following 200 Mg Mifepristone. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, June 2009; 14(3): 169–175. SCI Expanded

7.       Topaloğlu R, Er İ, Güçiz Doğan B, Bilginer Y, Özaltın F, Beşbaş N, Özen S, Bakkaloğlu A, Gür D. Risk factors in community-acquired urinary tract infections caused by ESBL-producing bacteria in children. Pediatr Nephrol 2010; 25: 919–925. SCI

8.       Gökalp S, Güçiz Doğan B, Berberoğlu A, Tekçiçek M, Ünlüer Ş. National status of oral health of children and adults in Turkey. Community Dental Health. 2010; 27(1): 12-17. SCI Expanded; Current Contents - Clinical Medicine

9.     Gökalp S, Güçiz Doğan B. Root caries in 35–44 and 65–74 year olds in Turkey. Comm Dental Health, 2012; 29(3):233-238. doi: 10.1922/CDH_2733Gökalp. SCI Expanded; Current Contents-Clinical Medicine

10.   Güçiz Doğan B, Gökalp S. Tooth loss and edentulism in the Turkish elderly. Arch. Gerontol. Geriatr. 2012; 54(2):162–166. doi:10.1016/j.archger.2012.01.003. SCI; SCI Expanded; Current Contents Life Sciences; BOISIS Previews.

11.   Akin A, Guciz Dogan B, Bahar Ozvaris S, Mihciokur S. Introducing medical abortion in Turkey: Perspectives of physicians. International Journal of Gynecology & Obstetrics Sep 2012; Volume 118, Supplement 1: 57-61. (DOI: 10.1016/j.ijgo.2012.05.012). SCI Expanded; Current Contents-Clinical Medicine

12.   Özcebe H, Güçiz Doğan B, İnal E, Haznedaroğlu D, Bertan M. Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışları ve İlişkili Sosyo-demografik Özellikleri. Türk Toraks Dergisi DOI: 10.5152/ttd.2013.29, 2013. EMBASE, Scopus, EBSCO, CINAHL, Gale/Cengage Learning, ProQuest, Index Copernicus, DOAJ ve Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini

13.   Gökalp S, Güçiz Doğan B, Uzamış M. Prevalence and Severity of Dental Caries in 12-Year-Old Turkish Children. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences 2013; 21(1): 11–18. WHO Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR), Türkiye Citation Index

14.   Özüçelik DN, Kunt MM, Mehmet Karaca A, Erbil B, Sivri B, Şahin A, Çetinkaya Şardan Y, Özmen MM, Güçiz Doğan B. Aşırı kalabalık aciller için şikâyet temelli bir model: Beş-Düzeyli Hacettepe Acil Triyaj Sistemi. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2013;19 (3):205-214. doi: 10.5505/tjtes.2013.44789. Impact factor: 0,5; Index Medicus, Medline, Excerpta Medica, EMBASE, Science Citation Index Expanded (SCI-E), Journal Citation Reports / Science Edition

15.   Güçiz Doğan B, Gökalp S. Self-assessed Dental Status of the First Year Students of Health Related Faculties of a University in Turkey. Journal of Research and Practice in Dentistry Vol. 2014 (2014), Article ID 269657. DOI: 10.5171/2014.269657. http://www.ibimapublishing.com/journals/DENT/dent.html. MediaFinder, Airiti Library, CNKI Scholar, WorldCat.

 

 

9.       Ulusal/uluslararası meslek örgütü ve/veya dernek, vb üyelikler

ü  Samsun Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunları Derneği

ü  Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği (Kurucu ve Onursal Başkan)

ü  Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği

ü  HÜ Tıp Fakültesi Öğretim Elemanları Derneği

ü  European Association of Dental Public Health (EADPH) (Denetmen)

ü  European Public Health Association (EUPHA)

ü  Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) (Fahri Üye)

 

10.   Belirtilmek istenilen diğer konular

----