PROF. DR. Ü. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ
Geri Dön

Ü.Şevkat Bahar Özvarış

Telefon: 0312 - 305 15 90
  0312 - 324 39 75
Belge (faks): 0312 - 311 00 72
E-posta: sevkato@hacettepe.edu.tr

 

1982 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, 1982-1984 yılları arasında Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi’nde sağlık ocağı hekimi olarak zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra 1984-1988 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’nde pratisyen hekim olarak çalışmıştır. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamış, 1992’de Halk Sağlığı alanında uzmanlığını almıştır. Bahar-Özvarış, 1993-1996 yılları arasında aynı anabilim dalında yardımcı doçent, 1996-2005 yılları arasında doçent olarak çalışmış, 2005 yılından itibaren de aynı anabilim dalında profesör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

HÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde 1996-1999 yılları arasında Program Geliştirme ve Öğretim alanında yüksek lisans da yapmış olan Bahar-Özvarış, 2003 yılında Harvard Tıp Fakültesi’nde bir yıl süreyle Tıp Eğitimi alanında misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Halen, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü’nün ve Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (HÜKSAM) müdürü olarak görev yapmakta olan Bahar-Özvarış’ın Halk sağlığı, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı, Üreme ve Cinsel Sağlık, Kadına Yönelik Şiddet, Mülteci Kadınlar, Sağlık Eğitimi, Sağlığı Geliştirme ve Tıp Eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası çok sayıda proje, araştırma ve yayını mevcuttur.

Kapsamlı özgeçmiş ve yayınları için tıklayınız...