ANA SAYFA

Ankara’da ikinci bir tıp fakültesinin kurulması 1963 yılında gündeme geldiğinde bazı çevreler bunu gereksiz bulmuşlardı. Oysa, kurulması düşünülen fakülte, tıp eğitimine yeni bir soluk, yeni bir anlayış getirecekti ve bu gerekçe ile Hacettepe Tıp Fakültesi ülkemizdeki seçkin yerini aldı: “Topluma dönük tıp eğitimi”. İşte, Hacettepe’nin temel misyonu budur ve bu misyonun asıl uygulayıcısı o zamanki adı “Toplum Hekimliği Enstitüsü” olan Ana Bilim Dalımızdır.

Bizler, bu misyonun verdiği önderlik sorumluluğunun hep farkında olduk. Halk sağlığı anlayışının bütün sağlık çalışanlarına ve ülkemizdeki bütün eğitim ve yönetim kurumlarına yayılması için çok önemli katkılarda bulunduk.

Halk sağlıkçı olmak diğer bütün niteliklerin yanında gönülden ve özverili çalışmayı gerektirir. Halk sağlıkçı olmak bir yaşam biçimidir. Bizlere bu duyguyu ve inancı aşılayan, Türkiye’de halk sağlığı biliminin öncülerinden ve Ana Bilim Dalımızın kurucularından olan Prof. Dr. Nusret H. Fişek başta olmak üzere, halk sağlığı biliminin bu günlere gelmesinde emeği geçen bütün değerli hocalarımıza minnet ve şükran borçluyuz.

 Prof. Dr. K. Hakan Altıntaş
Ana Bilim Dalı Başkanı

 

DUYURULAR
  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından toplum için bilgilendirme dökümanları hazırlanmaktadır. Bu dökümanlardan birincisi:

    Sıcak havanın zararlı etkilerinden korunmak için temel öneriler

  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından toplum için bilgilendirme dökümanları hazırlanmaktadır. Bu dökümanlardan ikincisi:

    Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için temel öneriler

  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ KURSLARI, dördüncü bölümün 20.6.2014 tarihinde tamamlanmasıyla son buldu.

    2-20 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılan kursun bu bölümünde Sağlık Eğitimi, Sağlığın Geliştirilmesi, Yaralanmalar ve Şiddetin Önlenmesi, Toplum Ruh Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, İlkyardım Eğitimi ve Tütün Kontrolü konuları yer almıştır. Kursun son haftasında Eğitici Eğitimi Kursu da yer almış olup kursu başarı ile tamamlayan araştırma görevlileri sertifika almaya hak kazanmışlardır.

Duyuru Arşivi için tıklayınız...