HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI KONFERANSLARI SUNUMLARI


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Doç. Dr. Duygu ANIL 02.01.2017

"Ölçek Geliştirme "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Levent AKIN 05.12.2016

"Cumhuriyetten Bugüne Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Ölümlülük "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Uzm. Dr. Behire ÖZEK 24.10.2016

"UNFPA İnsani Yardım Birimi Çalışmaları "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN 24.10.2016

"Niteliksel Araştırma Yöntemleri "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Edibe ÜNAL 23.05.2016

"Enflamasyon ve Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı (Aşk ve İrade) "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Prof. Dr. Banu ÇAKIR 04.05.2016

"Makale Okuma ve Değerlendirme "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN 20.04.2016

"Tablo ve Grafik Hazırlama Kuralları "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Öğr. Gör. Dr. Meltem ŞENGELEN 6.04.2016

"Araştırma Etiği ve Etik Kurul Dosyası Hazırlama "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi
Prof. Dr. Kadriye Bakırcı 28.03.2016

"Aristo'dan Bugüne Eşitlik Kavramı" "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Ögr. Gör. Dr. Tülay Bağcı Bosi 23.03.2016

"Anket ve Veri Toplama Formu Geliştirme"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferans Serisi-13
Prof. Dr. Sedat IŞIKLI 21.03.2016

"Toplumsal Travmalar"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN 09.03.2016

"Araştırma Planlama Yöntemleri"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Prof. Dr. Banu ÇAKIR 02.03.2016

"Medikal Araştırmalarda Hata Kaynakları ve Baş Etme Yolları"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Öğr. Gör. Dr. Tülay BAĞCI BOSİ 24.02.2016

"Sağlık Alanında Kullanılan Epidemiyolojik Ölçütler"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyolojide Bu Ay Konferansları
Öğr. Gör. Dr. Tülay BAĞCI BOSİ 17.02.2016

"Antropometri"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Öğr. Gör. Dr. Meltem ŞENGELEN 27.01.2016

"Geçerlilik ve Güvenilirlik Araştırmaları"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN 20.01.2016

"RETROSPEKTİF ÖN-SON TEST ÇALIŞMALAR"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferansları
Prof. Dr. Levent AKIN 18.01.2016

"AŞI KARŞITI GRUPLAR VE ÖZELLİKLERİ"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Öğr. Gör. Dr. Meltem ŞENGELEN 13.01.2016

"MÜDAHALE ARAŞTIRMALARI"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN 30.12.2015

"KOHORT ARAŞTIRMALARI"


HÜTF Halk Sağlığı Konferansları Serisi
Doç. Dr. İlknur Yüksel KAPTANOĞLU 28.12.2015

"TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Seminer Programı
Prof. Dr. Nurşen BAŞARAN 25.12.2015

"NANOTEKNLOLOJİ UYGULAMALARI TOKSİK ETKİLERİ"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Öğr. Gör. Meltem ŞENGELEN 23.12.2015

"KARIŞTIRICI FAKTÖR KONTROLÜNDE STANDARDİZASYON"


HÜTF Halk Sağlığı Konferansları Serisi
Prof. Dr. Çağatay GÜLER 21.12.2015

"ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU OLARAK NEM, MANTAR VE KÜF"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Seminer Programı
Uzm. Dr. Gülay ÇELİKER 18.12.2015

"MANGAN MARUZİYETİ VE NÖROTOKSİSİTE "


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Prof. Dr. Banu ÇAKIR 16.12.2015

"VAKA-KONTROL ARAŞTIRMALARI"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Seminer Programı
CATHERİNE BRÅKENHİELM (ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ TÜRKİYE OFİSİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK BAŞ DANIŞMANI) 11.12.2015

"Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki Faaliyetleri"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Seminer Programı
Uzm. Dr. Baki Can METİN 4.12.2015

"İŞ SAĞLIĞINDA SIK KULLANILAN EPİDEMİYOLOJİK ÖLÇÜTLER"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları
Öğr. Gör. Dr. Tülay BAĞCI BOSİ 2.12.2015

"KESİTSEL (PREVALANS) ARAŞTIRMALAR"


HÜTF Halk Sağlığı Konferansları Serisi-9
Yrd. Doç. Dr. Burcu ŞİMŞEK 30.11.2015

"SAĞLIK İLETİŞİMİNDE DİJİTAL HİKAYE ANLATIMI"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyolojide Bu Ay Konferansları-1
Prof. Dr. Banu ÇAKIR 25.11.2015

"SAĞLIK ARAŞTIRMALARINDA İLİŞKİ (ASOSYASYON): KLİNİK, İSTATİKSEL, NEDENSEL DEĞERLENDİRMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Çevre Sağlığı Konferansları-4
Prof. Dr. Çağatay GÜLER 24.11.2015

"SU KİRLİLİĞİNDE ÇAPRAZ BAĞLANTI ve GERİ EMİLİM"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Seminerleri
Uzm. Dr. Sultan Pınar ÇETİNTEPE 20.11.2015

"ÇALIŞMA HAYATI VE KRONİK HASTALIKLAR"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Konferansları-2
Prof. Dr. Banu ÇAKIR 18.11.2015

"ARAŞTIRMALARIN SINIFLANDIRILMASI ve KARŞILAŞTIRMALI ÖZELLİKLERİ/ TANIMLAYICI ARAŞTIRMALAR"


HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferansları
Öğr. Gör. Dr.Zehtiye Füsun YAŞAR 16.11.2015

"FELAKET KURBANLARINI KİMLİKLENDİRME ORGANİZASYONU "