PROF.DR.L.HİLAL ÖZCEBE
Geri Dön

Özgeçmiş Bilgileri

Güncellenme tarihi: 7/12/2014

 

1. KİŞİSEL BİLGİLER
 
ADI VE SOYADI Lütfiye Hilal ÖZCEBE
ÜNVAN Prof., Tıp Doktoru, Aile Sağlığı PhD
DOĞUM YILI 1960
DOĞUM YERİ Ankara
E-POSTA ADRESİ hozcebe@hacettepe.edu.tr

2. KURUMSAL BİLGİLER

Yıl

Kurum

Görev

1985-1989

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi Dr.

2000-2001

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Uzman Dr.

1989-1991

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr.

1991-1993

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1993-2003

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Doç. Dr.

2003-

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof. Dr.


3. EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Kurum

Mezun olduğu tarih

Lisans

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi

1985

Halk Sağlığı Uzmanlığı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

1990

Aile Sağlığı Uzmanlığı (PhD)

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Dalı

2000


4. Yöneticilik ile ilgili görevleri

Görevin adı

Kurum

Görevin Süresi

Enstitü Müdür Yardımcılığı

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü

1985

Enstitü Müdürlüğü

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü

1990

Merkez Müdürü

Hacettepe Üniversitesi Trafik ve Yol Güvenliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü

2000

5.      Başlıca çalışma alanları

 • ü  Çocuk ve Ergen Sağlığı

 • ü  Okul Sağlığı

 • ü  Yaralanma Kontrol ve Korunma Programları

 • ü  Tütün Kontrolü

 • ü  Sağlığın Geliştirilmesi Programları

 

6.      Seçilmiş eğitim/öğretim faaliyetleri

 

 • ü  Halk Sağlığı Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında dersler

 • ü  Tıp Fakültesi Dönem I, III ve VI. Dersleri

 • ü  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi

 • ü  Trafik Güvenliği Dersi (Seçmeli Ders)

 • ü  Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen farklı programlarda eğitici olarak yer alma

 

7.      Seçilmiş projeler

 • ü  Akın L ve Özcebe H. Community Based Reproductive Health Services in Polatlı. UNFPA Project Report, 1999.

 • ü  Akın L ve Özcebe H. Community Based Reproductive Health Services for Youth and Adults in the Rural Area of Polatlı. Project Report. TUR/97/P07, 2001.

 • ü  Van İli Kentsel Kesim Nüfusunun Sosyodemografik Özellikleri, Yaşam Kalitesi ve Sağlık Düzeyinin Belirlenmesine İlişkin Araştırma Önerisi, Bilir N (Proje Yöneticisi), Araştırmacılar: Özcebe H, Vaizoğlu S, Aslan D, Subaşı N. TUBİTAK, Yer Deniz ve Atmosfer Bilimleri Araştırma Grubu, 101Y092, 2003.

 • ü  Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Ruhsal Sağlık Düzeyleri ve Madde Kullanım Boyutlarının Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: 0302101004, Tezcan S (Proje Yöneticisi), Özcebe H, Subaşı N, Üner S ve Telatar TG. Mart 2006.

 


 

 

8.      Seçilmiş yayınlar (en fazla 15 adet)

 

 • ü  1. Caman OK, Erguder BI, Ozcebe H, Bilir N. Urinary Cotinine and Breath Carbon Monoxide Levels Among Bar and Restaurant Employees in Ankara. Nicotine Tob Res. 2013 Aug;15(8):1446-52. doi: 10.1093/ntr/nts345. Epub 2013 Jan 16.

 • ü  2. Bilir N, Ozcebe H, Erguder T, and Mauer-Stender K. Tobacco Control in Turkey Story of commitment and leadership. WHO, 2012.

 • ü  3. Ozcebe H, Uner S, Tezcan S, Erbaydar NP, and Teletar G. Risky Behaviors of University Students: A Cross-Sectional Study. Turkish Journal of Public Health 2012;10(1):1-12.

 • ü  4. Bilir, N.http://www.scopus.com/static/images/s.gif , Özcebe, H. Impact of smoking ban at indoor public places on indoor air quality. Tuberkuloz ve Toraks. Volume 60, Issue 1, 2012, Pages 41-46..

 • ü  5. Caman OK, Ozcebe H. Adolescents Living in Orphanages in Ankara: Psychological Symptoms, Level of Physical Activity, and Associated Factors TURK PSIKIYATRI DERGISI 2011;22(2): 93-103.

 • ü  6. Nesanir Nasir; Ozcebe Hilal. An assessment on primary health care services in Duzce: Stillbirths and infant deaths. Turkish Archives of Pediatrics 2011;46(1):55-62 DOI: 10.4274/tpa.46.10 Published: SEP 2011.

 • ü  7. Stock C.; Mikolajczyk R.; Bloomfield K.; et al. Alcohol consumption and attitudes towards banning alcohol sales on campus among European university students Public Health. 2009;123(2):122-129 DOI: 10.1016/j.puhe.2008.12.009.

 • ü  8. S Hizel , H Ozcebe , C Sanli , M Albayrak , S Uner. Children and firearms in Turkish homes. Child Care Health Dev. 2008 Jan ;34 (1):32-4 18171441

 • ü  9. Uner S, Ozcebe H, Telatar TG and Tezcan S. Assessment of Mental Health of University Students with GHQ-12. Turk J Med Sci. 2008;38(5):437-446.

 • ü  10. Özcebe H. Genç Olmak ve Riskler. (Editör: Betül Ulukol). Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler 2008;4(6):107-110.

 • ü  11. Stock C, Maxwell A, Bloomfield K, Petkeviciene J, Mikolajczyk R, Guillen-Grima F, Ozcebe H and Kraemer A. Alcohol consumption and attitudes towards restriction policies in European university students: Results from a cross-national students' health study (CNSHS). European Journal of Public Health. 2007; Suppl. 2 (17):100.

 • ü  12. Beyhun E, Özcebe H, Telatar TG and Uner S. Health Perception and Risk Behaviours of a Group of disadvantaged young male workers: A Gender Perspective. Turkish Journal of Public Health 2007; 5(1):1-7.

 

9.      Ulusal/uluslararası meslek örgütü ve/veya dernek, vb üyelikler

 • ü  Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Üyesi, 2007-2010 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-2010 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanlığı

 • ü  Nüfusbilim Derneği Üyesi, 2008-2010 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı

 

10.  Belirtilmek istenilen diğer konular

 

 • ü  T.C. Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Üreme Sağlığı Projesi Üreme Sağlığı Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri Hizmet-İçi Eğitim Modülü, Ulusal Danışman Prof.Dr.Hilal Özcebe ve Uluslararası Danışman Anke van Dam, Ocak 2005, Ankara.

 • ü  T.C. Sağlık Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Türkiye Üreme Sağlığı Programı. Gençlik Danışma ve Hizmet Merkezleri Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Eğitimi Modülü, Ulusal Danışman Prof.Dr.Hilal Özcebe ve Uluslararası Danışman Anke van Dam, Temmuz 2005, Ankara.

 • ü  Özcebe H, Ulukol B, Mollahaliloğlu S, Yardım N ve Kahraman F (eds).  Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü. Yücel Ofset, Ankara, 2008.

 • ü  TBMM. Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu. (10/337, 3434,356,357) S. Sayısı: 1413

 • ü  TBMM, Uyuşturucu Başta Olmak Üzere Madde Bağımlılığı ve Kaçakçılığı Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10&7,19,36,39,41,51,103), 22.04.2008-20.11.2008.

 • ü  Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, 2011.

 • ü  Sağlık Bakanlığı Tütün Kontrol, Obezite Kontrol, Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolü, Kanser ve Çocuk Dairelerinde Danışmanlık hizmeti

 • ü  Sivil Toplum Kuruluşlarının Raporlarında bazı bölümler (Çocuk sağlığı, çocuk hakları, okul sağlığı gibi)